بایگانی نوشته‌ها


راهنمای خرید کالر آیدی ؛ 6 نکته مهم در انتخاب بهترین کالر آیدی

راهنمای خرید کالر آیدی ؛ 6 نکته مهم در انتخاب بهترین کالر آیدی

​​​​خرید و انتخاب کالر آیدی  مناسب ممکن است کار سختی باشد و نیاز به یک راهنمای جامع و مناسب دارد. در این مطلب می‌خواهیم راهنمای خرید کالر آیدی و اشتباهاتی که ممکن است هنگام خرید کالر آیدی انجام دهید را با هم بررسی کنیم.

همیشه حق با مشتری نیست

همیشه حق با مشتری نیست

حتما همیشه  عبارت همیشه حق با مشتری است را زیاد دیده و شنیدیده اید.  زمانی این عبارت یک قانون مطلق بود اما به یک نکته باید دقت کرد که هر  عبارتی ممکن است در گذر زمان دچار تحول و تعدیل بار معنایی گردد و در طی  زمان ، با تغییرات رفتار مشتریان، فرهنگ خرید یک جامعه، کاربرد اصلی  خود  را از دست میدهد.